מתגים POE מהירות 10/100
מתגים POE מהירות 10/100/1000
מתגים POE מנוהלים STACK Layer3