מתגים 10/100Mbps
מתגים 10/100/1000Mbps
מתגים מנוהלים
אופטי